หนังสือทั่วไป
164 p. : ill.
หนังสือทั่วไป
95 p. ; 26 cm.