หนังสือทั่วไป
xxii, 233 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
xii, 335 pages ; 25 cm.