หนังสือทั่วไป
vii, 187 p. ; 25 cm.
หนังสือทั่วไป
229 p.

Sanskrit Grammar / 2000

หนังสือทั่วไป
551 p.

Sanskrit Manual / 2000

หนังสือทั่วไป
255 p.
หนังสือทั่วไป
112 p. : col.ills, tables