หนังสือทั่วไป
158หน้า ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
ix, 188, 42 หน้า ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
251 หน้า
หนังสือทั่วไป
284 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
142 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
492 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
316 หน้า