หนังสือทั่วไป
192 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
178 หน้า ; 21 ซม.