หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
311 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.