หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.