หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
495 หน้า
หนังสือทั่วไป
218 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
473 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประวัติความเป็นมาของการรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย
 • สื่อสารโทรคมนาคมไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
 • พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต
 • สงครามเย็นภาพยนตร์และการเมืองในประเทศไทย
 • ทาสสมัยอยุธยา
 • เศรษฐกิจภาคประชาชนในประเทศไทย
 • ทวทวนฐานะของ "ชนชั้นล่าง" ในสังคมไทย
 • ปัญญาชนกับขบวนการแรงงานไทย
 • ชาวนาอีสานร่วมยุคสมัย
 • สาวใช้ข้ามชาติ : "คนนอก" ในบ้าน
 • จากเชลยลูกหาบอาวุธสู่แรงงานปลูกป่า
 • ผู้เขียนกับข้าพเจ้า
 • คำขอบคุณ.
หนังสือทั่วไป
348 หน้า ; 24 ซม.