หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
    วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือทั่วไป
363 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
44 หน้า ; 26 ซม.
    โครงการปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
โครงการปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
1104 หน้า
    ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือทั่วไป
212 หน้า
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
76 หน้า : ภาพประกอบ