หนังสืออ้างอิง
145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
316 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
157 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.