หนังสือทั่วไป
(28), 323 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 จิตร ภูมิศักดิ์ในประวัติศาสตร์ไทย
  • บทที่ 2 โฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน
  • บทที่ 3 ระบอบฟิสดัลในอดีตของไทย
  • บทที่ 4 บทสรุป
หนังสืออ้างอิง
145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
51 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
120 หน้า ; 21 ซม.