หนังสือทั่วไป
185 หน้า
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
442 หน้า
หนังสือทั่วไป
1,150 หน้า, 2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
119 หน้า
    แด่นายวิภัทร-นางอารีย์ อุวรรณโณ ผู้เป็นบิดามารดาและปฐมาจารย์ที่ให้กำเนิดชีวิตและปัญญาแก่ผู้เขียน
Note: แด่นายวิภัทร-นางอารีย์ อุวรรณโณ ผู้เป็นบิดามารดาและปฐมาจารย์ที่ให้กำเนิดชีวิตและปัญญาแก่ผู้เขียน
หนังสือทั่วไป
353 หน้า
หนังสือทั่วไป
(20), 348 หน้า ; 29 ซม.
    จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือทั่วไป
231 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
    ชุมความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 8
ชุมความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 8
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
    ชุดความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 7
ชุดความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 7