หนังสือทั่วไป
x, 177 [32] หน้า ; ตาราง ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
ต, 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.