หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อุดมคติของหลักนิติธรรม
 • แองโกล-อเมริกันโมเดล (เน้นเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกัน)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 1 : ความไม่สมบูรณ์แบของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรี (liberal constitutionalism)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 2 : ประชาธิปไตย หรือภาพลวงตาของเสรีภาพ
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 1 : การรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 2 : เหนือกว่าการรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
335 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
316 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
214 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ สู่ศพมีชีวิต
 • บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับซอมบี้
 • บทที่ 3 นิยามซอมบี้
 • บทที่ 4 ข้อถกเถียงที่เบี่ยงเบนความสนใจเกี่ยวกับศพกินคน
 • บทที่ 5 การเมืองสภาพจริงของศพมีชีวิต
 • บทที่ 6 กำกับดูแลซอมบี้ในระเบียบโลกเสรีนิยม
 • บทที่ 7 การสรรสร้างทางสังคมของซอมบี้
 • บทที่ 8 การเมืองที่ถูกทำให้เป็นเรื่องเพศสภาพระดับชั้นสุดยอดในโลกโพสต์ฮิวแมน
 • บทที่ 9 บันทึกที่สำคัญมากเกี่ยวกับเครือข่าย
 • บทที่ 10 แนวคิดอนุรักษนิยมใหม่และอักษะ ซอมบี้แก่งความชั่วร้าย
 • บทที่ 11 การเมืองภายในประเทศ : การเมืองซอมบี้ทั้งหมดเป็นเรื่องในท้องถิ่นหรือไม่ ?
 • บทที่ 12 การเมืองในระบบราชการ : การแย่งชิงผลประโยชน์กันในเรื่องซอมบี้
 • บทที่ 13 เราเป็นแค่มนุษย์ : การตอบโต้เชิงจิตวิทยาต่อซอมบี้
 • บทสรุป... หรือคุณคิดว่ามันจะจบแค่นี้จริงหรือ
 • บทส่งท้าย เอาสมองกลับคืนมา
หนังสือทั่วไป
396 หน้า
หนังสือทั่วไป
348 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • นิติปรัชญา
 • สำนักกฎหมายธรรมชาติ
 • สำนักปฏฐานนิยมทางกฎหมาย
 • สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์
 • สำนักสังคมวิทยาทางกฎหมาย
 • สำนักสัจนิยมทางกฎหมาย
 • สำนักกฎหมายมาร์กซิสต์.