หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. (ปกแข็ง)