หนังสือทั่วไป
129 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
129 หน้า