หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
129 หน้า ; 19 ซม.