หนังสือทั่วไป
160 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
321 หน้า