หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
295 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า
หนังสือทั่วไป
380 หน้า
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • Chapter 1 มนุษย์เงินเดือนสู้ตาย
 • Chapter 2 การเจรจาและการทำสัญญา
 • Chapter 3 การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์
 • Chapter 4 การประชุม
 • Chapter 5 การเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างแดน
 • Chapter 6 การต้อนรับลูกค้าจากต่างประเทศ
หนังสือทั่วไป
147 หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
294 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
271 หน้า
หนังสือทั่วไป
410 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
163 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
448หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
197 หน้า
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
528 หน้า
หนังสือทั่วไป
289 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
528 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
278 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
301 หน้า : ภาพประกอบ
  หนังสือประกอบไปด้วยการสื่อสารในงานอาชีพในสถานประกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทั่วไป
หนังสือประกอบไปด้วยการสื่อสารในงานอาชีพในสถานประกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทั่วไป
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประโยคสนทนาเอาตัวรอด
 • คำศัพท์จำเป็น
 • ไวยากรณ์ควรรู้
หนังสือทั่วไป
178 หน้า
หนังสือทั่วไป
406 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
406 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
129 หน้า
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบ

... 2550

หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
  ภายในหนังสือเล่มนี้จะช่วยขจัดความยากลำบากในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้มาก ทำให้คุณประสบความสำเร็จ เกิดความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษจนเข้าขั้นมืออาชีพ อีกทั้งหมดปัญหากับการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอีกต่อไป
ภายในหนังสือเล่มนี้จะช่วยขจัดความยากลำบากในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้มาก ทำให้คุณประสบความสำเร็จ เกิดความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษจนเข้าขั้นมืออาชีพ อีกทั้งหมดปัญหากับการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอีกต่อไป
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22.5 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ชุด ภาษาสำหรับมืออาชีพ : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
Note: ชุด ภาษาสำหรับมืออาชีพ : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
TOC:
 • บทที่ 1 Departure&Arrival (การออกเดินทางและการมาถึง)
 • บทที่ 2 In a Hotel (ในโรงแรม)
 • บทที่ 3 Eating in a Restaurant (การรับประทานอาหารในร้านอาหาร)
 • บทที่ 4 Transportation (การคมนาคม)
 • บทที่ 5 Asking for Directions (การสอบถามเส้นทาง)
 • บทที่ 6 Emergencies (สถานการณ์ฉุกเฉิน)
 • บทที่ 7 Shopping (การช้อปปิ้ง)
 • บทที่ 8 Sightseeing (การเที่ยวชม)
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
124 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
311 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
312 หน้า
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
248 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
380 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
366 หน้า
หนังสือทั่วไป
346 หน้า
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Words for survival ถ้อยคำจำเป็นสำหรับเอาตัวรอด
 • On board บนเครื่องบิน
 • Arrival เดินทางไปถึง
 • Transportation การเดินทางขนส่ง
 • Hotel โรงแรม
 • Restuarant ภัตตาคาร
 • Sightseeing ท่องเที่ยวเยี่ยมชม
 • Shopping ช้อปปิ้ง
 • Emergency เหตุฉุกเฉิน
 • Departure เดินทางกลับ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
608 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
432 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ก่อนตะลุยแดนมังกร
 • บทที่ 1 ประเทศจีน หนีห่าว
 • บทที่ 2 ภาษาจีนกันตาย
 • บทที่ 3 สารพัดเตรียม ก่อนไปจีน
 • บทที่ 4 สู่สนามบิน ถิ่นตี๋หมวย
 • บทที่ 5 เข้าเมืองตาตี่ ทำตาตี่ตาม
 • บทที่ 6 โบกรถเมล์ ขึ้นแท็กซี่ มุดใต้ดิน
 • บทที่ 7 นอนค้างอ้างแรม
 • บทที่ 8 ตะลุยกิน ถิ่นมังกร
 • บทที่ 9 ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
 • บทที่ 10 ลั้นลายามกลางวัน
 • บทที่ 11 เริงร่ายามราตรี
 • บทที่ 12 ชอปกระจายไว้ลายเมืองจีน
 • บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 01 รักแรกพบ "ญี่ปุ่น"
 • 02 เตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • 03 ก้าวแรกสู่สังเวียน (ญี่ปุ่น)
 • ซามูไรพเนจร - การเดินทางในโตเกียว
 • 05 บ้านพักอลเวง - โรงแรมและที่พักในโตเกียว
 • 06 โซ้ยแหลก - อาหารการกินในญี่ปุ่น
 • 07 Tokyo Alice ความสุขของ สาว (หนุ่ม) นักช๊อป 08 ดูเพลินเที่ยวเพลินในโตเกียว (และรอบนอก)
 • พร้อม (ออกเดินทาง)
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สวัสดีฝรั่งเศส บลฌูร ลาฟรองซ์ Bonjour la France
 • เลอ ฟรองเซ่ ฟาซิล ภาษาฝรั่งเศสแบบง่าย ๆ ชิลล์
 • ก้าวแรกสู่ "ฝรั่งเศส" แดนในฝันสุดแสนโรแมนติก
 • เดินทางสะดวกคุ้มราคาในกรุงปารีส
 • นอนค้างอ้างแรม
 • สถานที่ยอดฮิต ไม่ได้ไปเหมือนมาไม่ถึง
 • กองทัพเดินด้วยท้อง ของกินอร่อย ๆ ในฝรั่งเศส - ของฝากจากฝรั่งเศส
 • ติดต่อใครดี ยามฉุกเฉิน
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อันยอง โคเรีย
 • บทที่ 2 ฮันทึล : ภาษาเกาหลี อ่านได้ใน 5 นาที
 • บทที่ 3 จากสุวรรณภูมิสู่อินชอน
 • บทที่ 4 ซอกแซกในแดนโสม
 • บทที่ 5 นอนค้างอ้างแรมในเกาหลี
 • บทที่ 6 เที่ยวไหนดี
 • บทที่ 7 บุกครัวแดจังกึม
 • บทที่ 8 ช่วยด้วย ! หลงทาง
 • บทที่ 9 ของฝากเกาหลีมีดีกว่าเครื่องสำอาง
 • บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ตารางประกอบ