หนังสือทั่วไป
(11), 353 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ๑. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาโดยสังเขป
  • ๒. สมัยหริภุญชัย
  • ๓. สถาปัตยกรรม
  • ๔. พระพุทธรูปล้านนา
  • ๕. งานปูนปั้น เครื่องถ้วย งานประณีตศิลป์ และจิตรกรรม