หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(ก-ฉ), 104 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
    จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
71 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี, บรรณานุกรม ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบสี