หนังสือทั่วไป
(4), 92 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ความเป็นมาของกีฬาพื้นเมืองไทย
 • กีฬาพื้นเมืองไทยภาคเหนือ
 • กระต่ายขาเดียว
 • โก๋งเก๋ง
 • ซักส้าว
 • แนดขอนทุง
 • บ่าบ้าต๋าแสง
 • ม้าติดคอก
 • ย่ำเงา
 • รถม้าชาวเสียม
 • ลิงชิงมะพร้าว
 • ลูกข่าง
 • ไล่นก
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมคำสอนของล้านนา
 • บทที่ 3 ลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอนของล้านนา
 • บทที่ 4 ภูมิปัญญา และคุณค่าของวรรณกรรมคำสอนของล้านนา
 • บทที่ 5 สรุป