หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
334 หน้า
หนังสือทั่วไป
76 หน้า
หนังสือทั่วไป
150 หน้า
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
90 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
301 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
    เพื่อในอนุสรณ์ในงานฉลองครบรอบ100ปีวันประสูติแห่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
Note: เพื่อในอนุสรณ์ในงานฉลองครบรอบ100ปีวันประสูติแห่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
681 หน้า
หนังสือทั่วไป
146 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ; 21 ซม.