หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
582 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(13), 186 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า
หนังสือทั่วไป
276 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    ชุดนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับบสมบูรณ์ นิทานอีสป 5 ตอน ปัญญาคืออาวุธ
ชุดนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับบสมบูรณ์ นิทานอีสป 5 ตอน ปัญญาคืออาวุธ
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    ชุดนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับบสมบูรณ์ นิทานอีสป 6 ตอน ผลแห่งความโง่เขลา
ชุดนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับบสมบูรณ์ นิทานอีสป 6 ตอน ผลแห่งความโง่เขลา
หนังสือทั่วไป
275 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    ชุดนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับบสมบูรณ์ นิทานอีสป 7 ตอน วิสัยของสัตว์โลก
ชุดนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับบสมบูรณ์ นิทานอีสป 7 ตอน วิสัยของสัตว์โลก
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    ชุดนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับบสมบูรณ์ นิทานอีสป 8 ตอน เจ้าเล่ห์เพทุบาย และคติสอนใจ
ชุดนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับบสมบูรณ์ นิทานอีสป 8 ตอน เจ้าเล่ห์เพทุบาย และคติสอนใจ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า