หนังสือทั่วไป
222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
108 หน้า ; 21 ซม.
    แนะนำ ในบทกวีชุดนี้ เช่นกัน กลิ่นอายภูเขามีอยู่ มาก ขณะเดียวกันกลิ่นทะเลก็พยายามจะ โชยมาให้ถึงเสียงต้นสนไหว บางเส้นทาง พบปะนักฝัน คนเดินทาง ชีวิตเล็กๆ ในหมู่ บ้าน ชนเผ่า บางเวลา โลดแล่นสู่โลก เหนือจริง
แนะนำ ในบทกวีชุดนี้ เช่นกัน กลิ่นอายภูเขามีอยู่ มาก ขณะเดียวกันกลิ่นทะเลก็พยายามจะ โชยมาให้ถึงเสียงต้นสนไหว บางเส้นทาง พบปะนักฝัน คนเดินทาง ชีวิตเล็กๆ ในหมู่ บ้าน ชนเผ่า บางเวลา โลดแล่นสู่โลก เหนือจริง
หนังสือทั่วไป
1 เล่ม
    พิมพ์สนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช เมื่อสวรรคตบรรจบครบ 100 ปี ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2553
พิมพ์สนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช เมื่อสวรรคตบรรจบครบ 100 ปี ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2553
หนังสือทั่วไป
135 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
99 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
89 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
    ในโอกาสรำลึก 30 ปี 14 ตุลาคม 2516 นี่ คือหนึ่งในหนังสือรวบรวมผลงานของ วิสา คัญทัพ รวม 3 เล่มที่จัดพิมพ์ขึ้น เพราะเห็น ในคุณค่าบทกวีนิพนธ์และแนวคิดที่แน่วแน่ ไม่แปรเปลี่ยน ท่านคงได้อรรถรสและความ ประทับใจพอสมควรในกระแสจิตที่ยังแจ่ม ใสพิสุทธิ์ของวีรชนที่จริงแท้ในเดือน ตุลาคม 2516? หนังสือเรียนไ
ในโอกาสรำลึก 30 ปี 14 ตุลาคม 2516 นี่ คือหนึ่งในหนังสือรวบรวมผลงานของ วิสา คัญทัพ รวม 3 เล่มที่จัดพิมพ์ขึ้น เพราะเห็น ในคุณค่าบทกวีนิพนธ์และแนวคิดที่แน่วแน่ ไม่แปรเปลี่ยน ท่านคงได้อรรถรสและความ ประทับใจพอสมควรในกระแสจิตที่ยังแจ่ม ใสพิสุทธิ์ของวีรชนที่จริงแท้ในเดือน ตุลาคม 2516? หนังสือเรียนไ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
183 หน้า ภาพประกอบ