หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
413 หน้า
หนังสือทั่วไป
1,062 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
279 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
115 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ
    พระมหากษัตริย์ไทยกับพระราชพิธีคชกรรม -- ภาษาเขมรในตำราคชศาสตร์ -- ตำราคชกรรม -- ตำรานารายณ์ประทมสินธุ์ว่าด้วยลักษณช้าง -- พระเทวกรรม -- พระโกญจนาเนศวรศิวบุตร -- พระมหาวิฆเนศวรศิวบุตร -- ตำราคชลักษณ์ -- ช้างศุภลักษณ์ -- พระนารายณ์ทรงบาศปราบเอกทันต์ -- พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ -- พระอุเทนราช -- พระโภคว
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระราชพิธีคชกรรม -- ภาษาเขมรในตำราคชศาสตร์ -- ตำราคชกรรม -- ตำรานารายณ์ประทมสินธุ์ว่าด้วยลักษณช้าง -- พระเทวกรรม -- พระโกญจนาเนศวรศิวบุตร -- พระมหาวิฆเนศวรศิวบุตร -- ตำราคชลักษณ์ -- ช้างศุภลักษณ์ -- พระนารายณ์ทรงบาศปราบเอกทันต์ -- พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ -- พระอุเทนราช -- พระโภคว
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    รวมวรรณคดีเรื่องเด่นของไทยที่เปี่ยมอรรถรสลึกล้ำ
รวมวรรณคดีเรื่องเด่นของไทยที่เปี่ยมอรรถรสลึกล้ำ
หนังสือทั่วไป
61 หน้า : ภาพประกอบสี ; 15 ซม.