หนังสือทั่วไป
268 p. : ill. ; 29 cm.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

Sanskrit Criticism / 1993

หนังสือทั่วไป
302 p.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ

Soul of the Samurai / 2005

หนังสือทั่วไป
156 p.

Svapnavasavadatta / 1996

หนังสือทั่วไป
168 p.
หนังสือทั่วไป
346 p. ; 20 cm.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
  อภินันทนาการจาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
อภินันทนาการจาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
355 p. : col. illus. ; 23 cm.
  View TOC
TOC:
 • Introduction
 • Location and History
 • Plan of the Grand Palace
 • Emerald Buddha Temple Compound
 • Visitors' Route
 • Central Court :
 • Rattanakosin Island
หนังสือทั่วไป
387 p.
หนังสือทั่วไป
217 p.
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.