หนังสือทั่วไป
122, (1) หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, บรรณานุกรม ; 29 ซม.