หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ89ปีวันที่27มีนาคม2543
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ89ปีวันที่27มีนาคม2543
หนังสือทั่วไป
ก-ซ, 240 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
170 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
91 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
90 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
313 หน้า : ภาพประกอบ