หนังสือทั่วไป
210 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เนื่องในวาระแลองครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวาระแลองครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
71 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
162 หน้า : ภาพประกอบ

ยูโด / 2546

หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วิกฤตที่รุมเร้าจีน
 • เซี่ยงไฮ้ นครนานาชาติ เมืองท่าหลักของจีน
 • เลียบหัวเมืองชายทะเลจีน
 • เที่ยวเมืองเกาหลีและเมืองจีน
 • ข้ามทิเบตสู่เมืองจีน
 • ภูมิศาสตร์เมืองญี่ปุ่น
 • แดนอาทิตย์อุทัยสู่เสรีภาพ
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
708 หน้า