หนังสือทั่วไป
217 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ
    โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 147
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 147
หนังสือทั่วไป
63 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
310 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
541 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง