หนังสือทั่วไป
301 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
  เพื่อในอนุสรณ์ในงานฉลองครบรอบ100ปีวันประสูติแห่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
Note: เพื่อในอนุสรณ์ในงานฉลองครบรอบ100ปีวันประสูติแห่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
หนังสือทั่วไป
(13), 186 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ความหมายของทัศนียภาพ
 • 2. อุปกรณ์การเขียนแบบ
 • 3. การออกแบบตกแต่ง
 • 4. หลักการเขียนทัศนียภาพ
 • 5. การเขียนแบบทัศนียภาพ
 • 6. การเขียนแบบ ISOMETRIC
 • 7. ภาพที่ใช้่ในงานเขียนแบบ
 • 8. ศิลปะการตกแต่ง
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
632 หน้า : ภาพประกอบ