หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
82 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
90 หน้า : ภาพประกอบ

งิ้ว / 2536

หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
313 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ