หนังสือทั่วไป
(ก-ฉ), 104 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.วินิจ-คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค และนางนิจพร จันทร
Note: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.วินิจ-คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค และนางนิจพร จันทร
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
310 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
143 หน้า
หนังสือทั่วไป
310 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
140 หน้า