หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ฟูนน อาณาจักรเก่าแก่ของขอมโบราณ
 • อาณาจักรขอมของพวกเจนละ
 • อาณาจักรขอม ยุคเมืองพระนคร
 • การสร้างปราสาทหินของขอม
 • สังคมและวัฒนธรรมขอมในอาณาจักรละโว้และดินแดนอีสาน
 • โบราณสถานสำคัญของขอมที่น่าสนใจ
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ
  ฉลองครบรอบ 200 ปีพระบรมราชสมภพ
Note: ฉลองครบรอบ 200 ปีพระบรมราชสมภพ
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • กรุงศรีอยุธยา
 • เจ้าแม่อยู่หัว ศรีสุดาจันทร์
 • กู้ราชบังลังก์
 • สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
 • พระสุริโยทัย
 • วีรกษัตริย์แห่งศรีอยุธยา
 • สืบค้ากรณี...พระสุริโยทัย
 • กรณีไทยรบพม่าเมื่อ พ.ศ. 2091
 • สมเด็จพระสุริโยทัย
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.