หนังสือทั่วไป
250 หน้า : ภาพประกอบสี
  Go เชียงใหม่" เล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักเมืองเชียงใหม่มากกว่าที่เคยเห็น โดยแบ่งเป็นสถานที่ชม ชิม ช็อป และที่พักเป็นย่านๆ สะดวกแก่การตามรอย พร้อมด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้หรือน่าจะรู้ เส้นทางท่องเที่ยวรอบนอกและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
Go เชียงใหม่" เล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักเมืองเชียงใหม่มากกว่าที่เคยเห็น โดยแบ่งเป็นสถานที่ชม ชิม ช็อป และที่พักเป็นย่านๆ สะดวกแก่การตามรอย พร้อมด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้หรือน่าจะรู้ เส้นทางท่องเที่ยวรอบนอกและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  ท่องเที่ยวและเรียนรู้โครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ท่องเที่ยวและเรียนรู้โครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
หนังสือทั่วไป
468 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(xii), 484 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำผู้จัดพิมพ์
 • บทนำ
 • บทคัดย่อ
 • ภาคที่ 1 : พัฒนาการของชุมชนในเชียงใหม่ก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ภาคที่ 2 : เชียงใหม่ในช่วงแผนพัฒนาฯ เชียงใหม่ในฐานะพื้นที่พิเศษโครงการตามพระราชดำริและเชียงใหม่บนเส้นทางสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ภาคที่ 3 : ว่าด้วยอนาคต : เมื่อเชียงใหม่มรอายุครบ 61 รอบนักษัตร พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028)
 • ภาคที่ 4 : ภาคผนวก
 • ภาคที่ 5 : บทย่อสำหรับผู้บริหาร
 • ดัชนี
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ