หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ญี่ปุ่นวันนี้ สิ่งที่ซามูไรทุกคนจำเป็นต้องรู้
 • จากซามูไรถึงซามูไรนักรบ
 • ชุดเกราะ, ดาบ และเครื่องแต่งกายของนักรบ
 • ศิลปะการต่อสู้ ท่านเก่งแค่ไหน
 • บทบาทของท่านในการรับประกันความสามัคคีและความสงบสุขของอาณาจักร ญี่ปุ่น
 • ดินแดนแห่งเทพเจ้า
 • ซามูไรในฐานะแม่ทัพ
 • ซามูไรในสมรภูมิรบ
 • ปราสาทกับการปิด้อม - ความท้าทายที่แตกต่างอย่างมาก
 • หลังการสู้รบ
 • วัยชราและความตาย
 • บทส่งท้ายโดยสตรีเฟน เทิร์นบลู
 • แผนที่ของญี่ปุ่นยุคใหม่ในข่วยต้น
หนังสือทั่วไป
461 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
411 หน้า

ติดกับ / 2559

หนังสือทั่วไป
391 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
318 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
344 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
133, (22) หน้า : ภาพประกอบ, ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วิกฤตที่รุมเร้าจีน
 • เซี่ยงไฮ้ นครนานาชาติ เมืองท่าหลักของจีน
 • เลียบหัวเมืองชายทะเลจีน
 • เที่ยวเมืองเกาหลีและเมืองจีน
 • ข้ามทิเบตสู่เมืองจีน
 • ภูมิศาสตร์เมืองญี่ปุ่น
 • แดนอาทิตย์อุทัยสู่เสรีภาพ
หนังสือทั่วไป
521 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ40พรรษา พุทธศักราช2538
Note: จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ40พรรษา พุทธศักราช2538
96 หน้า. ภาพประกอบ(สี) 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อาเศียรวาท "ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา"
 • ถ้อยแถลงของบรรณาธิการ
 • สารบัญ
 • สหวิทยาการในงานของสุนทรภู่
 • สหวิทยาการศิลป์ : พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • ความสำคัญของ "สหศิลป์" ในวรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2
 • เส้นทางวรรณกรรมไทยในฝรั่งเศส
 • การเมืองของเรื่องเล่า : ว่าด้วยกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
 • วิศาลศิลป์ในบทเห่กล่อมพระบรรทม
 • เจ้าพระยาพระคลัง (หน) กับดนตรีไทย
 • สหวิทยาการงานนิพนธ์ดนตรีของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 • เกี่ยวกับผู้เขียน
 • โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการ.