หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24

ขงเบ้ง 2543

หนังสือทั่วไป
208 หน้า ภาพประกอบ

น.ม.ส. 2535

หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ

ขันที 2543

หนังสือทั่วไป
190 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190,(22) หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
207หน้า
หนังสือทั่วไป
63หน้า ภาพประกอบสี
    พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปทรงเปิดทำเนียบองคมนตรี ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547
Note: พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปทรงเปิดทำเนียบองคมนตรี ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547
หนังสือทั่วไป
359หน้า ภาพประกอบ