หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาค 1 เสด็จจากสรวง
  • ภาค 2 ราชบัลลังก์ที่มิเคยคาดหวัง
  • ภาค 3 บรมราชาภิเษก
  • ภาค 4 สาวกพระบรมศาสดา
  • ภาค 5 สานสัมพันธ์นานาชาติ
  • ภาค 6 วิกฤตการเมือง
  • ภาค 7 สัประยุทธ์กับความจน
  • ภาค 8 พระบารมีแผ่ไพศาล
  • ภาค 9 เสด็จสู่สรวง
หนังสือทั่วไป
380 หน้า : ภาพประกอบ
    การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ 4-8 สิงหาคม 2542
Note: การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ 4-8 สิงหาคม 2542
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
217 หน้า : ภาพ, ตาราง, แผนที่ ; 18 ซม.
    View TOC
TOC:
  • พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • การจัดงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • พระเมรุมาศและสิ่งก่อสร้างภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  • สิ่งก่อสร้างภายนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  • เครื่องสูงสำคัญสำหรับพระบรมราชอิสริยยศ
  • พระโกศ
  • ราชรถ ราชยาน
  • ดอกไม้จันทน์และจุดถวายดอกไม้จันทน์
  • การเก็บพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร
  • เครื่องสังเค็ด
  • การแสดงมหรสพสมโภช
  • หนังสือที่นะลึกและจดหมายเหตุ
  • ศูนย์สื่อมวลชน
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
342 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
    View TOC
TOC:
  • พระมหากษัตริย์นักเดินทาง..รอยพระบาทเหนือภูดอย
  • ลีซอบ้านลุ่ม..บ้านหลังใหม่..หยาดฝนจากฟ้า
  • บ้านน้ำรู...ลมหนาวเหนือภูดอย
  • บ้านบ่อไคร้ วิถีการจัดการป่าที่ยั่งยืน
  • จะปิดทอง...หลังองค์พระปฏิมา
  • "มิสเตอร์แมน" ลมหายใจแห่งขุนเขา
  • กุญแจใจ...ไขสู่ความสำเร็จ
  • กว่าจะมีวันนี้...ที่ภูมิใจ
  • ๖ ทหารเสือนักบุกเบิก
  • ก้าวแรก...บนภูดอย
  • งานสำรวจพื้นที่ปลูกฝิ่น คำถามที่(ไม่)มีคำตอบ
  • การเดินทาง...ของกาแฟ
  • ลมหายใจแห่งความหวัง
  • หอมกลิ่นกาแฟที่ดอยช้าง
  • ลูกป่าไม้คนรักป่า
  • โลกที่ประสานด้วยความเข้าใจ
  • ดอยปุย ห้วยปูลิง...เสียงแห่งความสุข
  • พระเมตตาที่ตราตรึง
  • พระผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชาผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน
  • ตามรอยความดี...ต้นแบบที่ล้ำเลิศ เชิดชูพระบารมี
  • ตอนที่ 1 มงคลนาม พลังแผ่นดิน
  • ตอนที่ 2 คำพ่อสอน ดุจพรอันเลิศ
  • ตอนที่ 3 พระราชภารกิจเลิศล้ำ คุณธรรมเลิศล้น
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ครูแห่งแผ่ดิน
  • พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ๖๐ ปีครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์
  • ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - ความเป็นผู้นำในการบริหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เศรษฐกิจพิเพียงเป็นรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
  • เศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตโลก
  • ก้าวสู่สังคมผู้สูอายุด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • การพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนาไทย
  • แนวพระราชดำริในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถิตในดวงใจประชาชน