หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ
    สารคดีรางวัลยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2546
Note: สารคดีรางวัลยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2546
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนผัง
หนังสือทั่วไป
169 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
    เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ5ธันวาคม2542
Note: เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ5ธันวาคม2542
หนังสือทั่วไป
667 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
262 หน้า
หนังสือทั่วไป
472 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่