หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
479 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
283 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ107ปีกระทรวงศึกษาธิการ
Note: จัดพิมพ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ107ปีกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ
  พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(3), 222 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์
 • บทที่ 2 จากเมโสโปตาเมียสู่ความยิ่งใหญ่ของโรม
 • บทที่ 3 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออกกลางยุคสถาปนาศาสนจักร
 • บทที่ 4 โลกยุคเก่าในทวีปแอฟริกาตอนในและทวีปอเมริกา
 • บทที่ 5 โลกยุคเก่าในอินเดีย
 • บทที่ 6 โลกยุคเก่าในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น
 • บทที่ 7 โลกยุคเก่าในเขมร แหลมมลาย ชวา และเวียดนาม
 • บทที่ 8 โลกยุคเก่าในพม่า ไทย ลาว
 • บทที่ 9 ยุคสำรวจโลกและการปฏิรูปศาสนา
 • บทที่ 10 สังคมนอกยุโรปในศควรรษที่ 16-17
 • บทที่ 11 กำเนิดปรัชญาวิทยาศาสตร์และปรัชญาสังคมประชาธิปไตย
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.