หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ

ภาคใต้ / 2543

หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
444 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
438 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ

มือปืน / 2543

หนังสือทั่วไป
182 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
109 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ระนอง 2543

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ