หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

กระบี่ 2544

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
300หน้า
หนังสือทั่วไป
335 หน้า
หนังสือทั่วไป
536หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
296 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ

ครุฑดำ / 2544

หนังสือทั่วไป
(15), 567 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ
    ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2544 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
Note: ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2544 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบสี