หนังสือทั่วไป
383 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
514 หน้า

ครุฑดำ / 2545

หนังสือทั่วไป
116 หน้า
หนังสือทั่วไป
264 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ

ตรัง 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ชาวแอสเทค โอลเมค และมายา บรรพบุรุษของชาวอเมริกันตั้งรกรากอยู่ในอเมนิกาประมาณสามพันปีก่อนศริสตกาลก่อนที่โคลัมบัสยังมิได้ค้นพบทวีปดังกล่าวเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า "เมโสอเมริกา" เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมหลานรูปแบบและสร้างความพิศวงให้คนยุคปัจจุบันไม่น้อย
ชาวแอสเทค โอลเมค และมายา บรรพบุรุษของชาวอเมริกันตั้งรกรากอยู่ในอเมนิกาประมาณสามพันปีก่อนศริสตกาลก่อนที่โคลัมบัสยังมิได้ค้นพบทวีปดังกล่าวเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า "เมโสอเมริกา" เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมหลานรูปแบบและสร้างความพิศวงให้คนยุคปัจจุบันไม่น้อย
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบสี