หนังสือทั่วไป
250หน้า ภาพประกอบสี:
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, ดรรชนี ; 22 ซม.
    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับ "เซี่ยงไฮ้" เมืองในฝันอีกแห่งหนึ่งของจีน ครบครันด้วยข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่คุณต้องการ จากย่านประวัติศาสตร์บนหาดไว่ทัน สู่ย่านตึกระฟ้าบนฝั่งผู่ตง และจากเมืองเก่าหนานซื่อสู่ชุมชนยุคเขตเช่าฝรั่งเศส ถ่ายทอดโดยนักเขียนชั้นเยี่ยม ผู้ชุบชีวิตเรื่องราวด้านประวัติศา
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับ "เซี่ยงไฮ้" เมืองในฝันอีกแห่งหนึ่งของจีน ครบครันด้วยข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่คุณต้องการ จากย่านประวัติศาสตร์บนหาดไว่ทัน สู่ย่านตึกระฟ้าบนฝั่งผู่ตง และจากเมืองเก่าหนานซื่อสู่ชุมชนยุคเขตเช่าฝรั่งเศส ถ่ายทอดโดยนักเขียนชั้นเยี่ยม ผู้ชุบชีวิตเรื่องราวด้านประวัติศา
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หนังสือทั่วไป
293 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
329 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
245 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.