หนังสือทั่วไป
472 หน้า
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
    พิมพ์เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย
พิมพ์เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย
หนังสือทั่วไป
518 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
503 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
361 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับ...สองแดนอาหรับ โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สีสันที่แตกต่างท่ามกลางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง...โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบอ่าวเปอร์เซีย ประเทศทั้งสองมิได้เป็นเพียงจุดแวะจับจ่ายสินค้าปลอดภาษีระหว่างทางไปยุโร
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับ...สองแดนอาหรับ โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สีสันที่แตกต่างท่ามกลางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง...โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบอ่าวเปอร์เซีย ประเทศทั้งสองมิได้เป็นเพียงจุดแวะจับจ่ายสินค้าปลอดภาษีระหว่างทางไปยุโร
หนังสือทั่วไป
392 หน้า ; ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
344 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.