หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี
    ครบรอบ 115 ปีกรมป่าไม้
ครบรอบ 115 ปีกรมป่าไม้
หนังสือทั่วไป
177 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
574 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
    เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
82 หน้า : ภาพประกอบสี
    หนังสือรวบรวมคำกล่าว คำสอน และชีวประวัติ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เนื่องในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ 5 เมษายน 2555
หนังสือรวบรวมคำกล่าว คำสอน และชีวประวัติ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เนื่องในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ 5 เมษายน 2555
หนังสือทั่วไป
496 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ