หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี