หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.