หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
421 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
383 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
(34), 241 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุดศิลปะ สถาปัตยกรรม เมืองพระนคร
ชุดศิลปะ สถาปัตยกรรม เมืองพระนคร
หนังสือทั่วไป
62 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
290 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
562หน้า ภาพประกอบ แผนที่